Cu gáy 3 miền

Thống kê diễn đàn

 
Chào mừng hội thi chim cu gáy tỉnh Thái Bình mở rộng lần thứ 2 năm 2014. Hội thi sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút , ngày 26 tháng 10 năm 2014. Bà con có thể xem thông báo chi tiết tại: Thư mời của Câu lạc bộ chim cu gáy Thái Bình